Nage no kata

nage-no-kata

 

TE WAZA

 1. Uki otoshi
 2. Seoi nage
 3. Kata guruma

KOSHI WAZA

 1. Uki goshi
 2. Harai goshi
 3. Tsurikomi goshi

ASHI WAZA

 1. Okuri ashi harai
 2. Sasae tsurikomi ashi
 3. Uchi mata

MA SUTEMI WAZA

 1. Tomoe nage
 2. Ura nage
 3. Sumi gaeshi

YOKO SUTEMI WAZA

 1. Yoko gake
 2. Yoko guruma
 3. Uki waza

 

KODOKAN TEXTBOOK, angol, PDF files